Darbanbaran

/Darbanbaran

About Darbanbaran

This author has not yet filled in any details.
So far Darbanbaran has created 16 blog entries.

تراسترهای گاز سرد

2018-09-01T19:24:15+00:00

برای تغییر در وضعیت (یا موقعیت) ماهواره ها با توجه به مقدار تغییر و نوع آن می توان از عملگرهای متفاوتی استفاده کرد. این عملگرها با بکارگیری اصل عمل و عکس العمل (قانون دوم نیوتن) قادرند در فضا بدون تکیه بر هیچ سطح تکیه گاهی به ماهواره در جهت لازم نیرو وارد کنند. یکی از مهم ترین این عملگرها، تراسترها می باشند که در آن ها با خروج گاز از یک نازل ممنتوم لازم برای دوران (یا حرکت) ماهواره تامین می شود. تراسترها انواع مختلفی دارند که نمونه های گاز سرد، یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می [...]

تراسترهای گاز سرد 2018-09-01T19:24:15+00:00

محفظه خلاء VC1000

2018-09-01T19:21:07+00:00

محفظه خلا VC1000 توسط جمعی از متخصصان طراحی و ساخته شده است. این دستگاه که اختصاصا برای آموزش دانش آموزان و کار در مدارس طراحی و تهیه شده قادر خواهد بود با شبیه سازی و ایجاد شرایط خلاء، دانش آموزان را با تأثیر این محیط بر مفاهیم فیزیکی رایج آشنا سازد (شکل1). بدین منظور 5 آزمایش نیز طراحی شده که به کمک محفظه خلاء VC1000 انجام می شوند. شکل 1: محفظه خلاء محفظه خلا VC1000 از یک محفظه شیشه ای به شکل گنبدی تشکیل شده که بر روی دیسک فلزی با چهارپایه قرار گرفته است. هوای داخل محفظه پس [...]

محفظه خلاء VC1000 2018-09-01T19:21:07+00:00

ایستگاه زمینی لئو

2018-09-01T19:22:11+00:00

ايستگاه هاي زميني اساسا جهت برقراري ارتباط با ماهواره ها و دریافت اطلاعات بارمحموله و ارسال فرامین طراحي مي شوند. همزمان با پيشرفت فناوريهاي مرتبط با بخش فضايي ، از طريق توسعه سيستمهاي زميني ماهواره اي که با صرف هزينه و زمان قابل قبولی قابل اجرا مي باشند، مي توان امور آموزشي و همچنين پژوهشي مرتبط با رشته هاي فضايي را در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي رشد و تکامل بخشيد. بدين ترتيب با استفاده از تجربيات به دست آمده از طريق برقراري ارتباط با ماهواره هاي موجود و فعال در فضا و تربيت نيروي کارآمد مرتبط، در زمان پرتاب [...]

ایستگاه زمینی لئو 2018-09-01T19:22:11+00:00

سامانه شبیه ساز میدان مغناطیس

2018-09-01T19:23:10+00:00

براي آزمايش تعيين دوپل مغناطيسي مگنتوركرهاي توليدي و نيز اندركنش آنها با ميدان مغناطيسي مدارماهواره نياز بود تا با استفاده از حلقه هاي هلمهولتز دوبعدي محيط مغناطيسي مدار را در دستگاه مختصات متصل به صفحه مدار و در دوبعد شبيه سازي كنيم. در اين راستا سامانه شبيه ساز محيط مغناطيسي مداري ماهواره با نام کوثر 100 در آزمایشگاه تحقیقات فضایی ساخته شد و توانست در محدوده اي وسيع تر و با دقت بهتر ، ميدان مغناطيسي را شبيه سازي كند . سامانه کوثر100 از چندین بخش شامل منبع تغذیه، حلقه های هلمهولتز، استند تعلیق، اندازه گیری تصویری(VPM ( VIsion [...]

سامانه شبیه ساز میدان مغناطیس 2018-09-01T19:23:10+00:00

چرخ های عکس العملی

2018-09-01T19:25:23+00:00

برای تغییر در وضعیت ماهواره ها با توجه به مقدار تغییر و نوع آن می توان از عملگرهای متفاوتی استفاده کرد. این عملگرها با بکارگیری اصل عمل و عکس العمل (قانون دوم نیوتن) قادرند در فضا بدون تکیه بر هیچ سطح تکیه گاهی به ماهواره در جهت لازم نیرو وارد کنند. از جمله این عملگرها چرخ عکس العملی است که در آن نیروی عکس العملی ناشی از شروع دوران، تغییر سرعت دوران و یا توقف دوران می تواند به عنوان نیروی محرک تغییر وضعیت ماهواره استفاده شود.در اين راستا با توجه به نیاز کشور در جهت دستیابی به تکنولوژی طراحی [...]

چرخ های عکس العملی 2018-09-01T19:25:23+00:00

شبيه ساز مجازی سامانه های فضایی

2018-09-01T19:26:15+00:00

شبیه سازی مجازی ابزاری است که می توان به کمک آن و به دور از دغدغه ها و مشکلات سخت افزاری به تحلیل و بررسی عملکرد سامانه های فضایی و الگوریتم های کنترلی موجود در آن پرداخت. آزمایشگاه تحقیقات فضایی با عنایت به این موضوع و نیاز کشور به دسترسی چنین محصولاتی اقدام به طراحی و راه اندازی شبيه ساز مجازی سامانه های فضایی نموده است. این شبیه ساز با بهره‌گیری از مدل های پایه دینامیک وضعیت و مخابرات ماهواره ای قادر به شبیه سازی لینک مخابراتی ماهواره زمین آهنگ و همچنین دینامیک وضعیت ماهواره بطور مجازی می‌باشد. کلیه مراحل [...]

شبيه ساز مجازی سامانه های فضایی 2018-09-01T19:26:15+00:00

سامانه شبیه ساز سخت افزاری وضعیت سامانه های فضایی

2018-09-01T19:27:28+00:00

جهت شبیه سازی محيط عملکردي سامانه های فضایی و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه پایداری و منترل وضعیت آنها، آزمایشگاه تحقیقات فضایی اقدام به طراحی و ساخت سامانه شبیه ساز وضعیت نمود. این سامانه یک استند سه درجه آزادی است که می-تواند وضعیت یک سامانه فضایی و المان های آن را مشابه آنچه در مدار رخ می دهد شبیه سازی کند. از این شبیه ساز می توان جهت تست عملگرهای وضعیت مثل چرخ های عکس العملی و تراسترها استفاده کرد. بستر مناسب تعبیه شده در این شبیه ساز امکان ارسال فرامین کنترلی و دریافت بازخورد آن بصورت بیسیم را فراهم نموده است. [...]

سامانه شبیه ساز سخت افزاری وضعیت سامانه های فضایی 2018-09-01T19:27:28+00:00

نرم افزارهای تحلیل سیستمی سامانه های فضایی

2018-09-01T19:28:09+00:00

در فرآیند طراحی سامانه های فضایی استفاده از تحلیل های سیستمی امری اجتناب ناپذیر است. مهندسی سیستم برای طراحان این امکان را فراهم می کند تا با وسعت دید بیشتری همه جوانب را زیر نظر گرفته و بر آنها اشراف داشته باشند. در فرآیند مهندسی سیستم ارتباط بین کارگروه ها، موضوعات و زیرسیستم های مختلف به طریقی مناسب و در قالب نرم-افزاری برقرار می شود. با توجه به طراحی و ساخت سامانه های فضایی مختلف در کشور نیاز به انجام تحلیل های سیستمی هرچه بیشتر احساس می شود. از این رو آزمایشگاه تحقیقات فضایی اقدام به طراحی و تولید تعدادی [...]

نرم افزارهای تحلیل سیستمی سامانه های فضایی 2018-09-01T19:28:09+00:00

School Vacuum Chamber

2019-10-16T11:52:14+00:00

Vacuum and Its Formation Vacuum is called to a space which is free of matter. In such a condition, air molecules which cause pressure are also available. This is an ideal definition of vacuum. Absolute zero pressure is defined in this space. In practice, achievement of such an environment is impossible because there are always some gas molecules; however, achievement of very low pressures is possible. Today, vacuum systems are manufactured that can generate environments capable of very low molecular separation per unit volume. Pressures lower than the pressure of air atmosphere are called vacuum. The word Vacuum is derived [...]

School Vacuum Chamber 2019-10-16T11:52:14+00:00

Cold Gas Thrusters

2019-10-16T11:12:04+00:00

For making changes in the attitude (or position) of the satellites, considering the level of change and its kind, different actuators can be used. This actuators, by the use of Action and Reaction Principle (Newton's second principle), can import force to the satellite without relying on any surface. One of the most important of such actuators are thrusters in which after the exit of gas from a nozzle, necessary momentum for rotation (or movement) of satellite is provided. Due to the country's need and in order to achieve to the designing and manufacturing technology of such actuators, Space Research Laboratory [...]

Cold Gas Thrusters 2019-10-16T11:12:04+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts