درباره‌ی ما

/درباره‌ی ما
درباره‌ی ما 2019-01-27T06:11:37+00:00

با هدف ارتقا و بهبود

ما مجموعه از آموزش ها و فعالیت ها با کیفیت بالا را فراهم آورده ایم.

#

مشاهده دروس

0

دانش آموزان

0

دروس

0

اساتید

0

مکان ها

دروس برتر

Join our Expert Students Creating Technology Now

Become Part of Our Lab to Further Your Career.

  Contact Info

  Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

  Phone: +98 21 77334133

  Fax: +98 21 73064234

  Web: Spacerl

  Recent Posts