آموزش کوتاه مدت

/, محصولات/آموزش کوتاه مدت

در خدمت شما هستیم

در آزمایشگاه تحقیقات فضایی، ما معتقدیم که همکاری کلید آموزش موفقیت‌آمیز است. هدف ما این است اطمینان حاصل شود که کارآمدترین آموزش‌ها و روش‌های عملی ایجاد و اجرا می‌شود، تا شما بتوانید بهترین راه‌حل ها را در پروژه خود ارائه دهید. مربیان متخصص ما آموزش‌های مربوطه را برای برآورده ساختن نیازهای پروژه و اهداف سازمان شما ارائه می‌کنند. آزمایشگاه تحقیقات فضایی  انواع قالب‌های آموزشی، از جمله آموزش الکترونیک، آموزش فنی در کلاس درس، آموزش در محل، و آموزش و مشاوره توسط متخصصان را ارائه می‌دهد.

 1. معرفی نرم‌افزار و قابلیت‌های آن، نصب نرم‌افزار بر روی سیستم عامل و نحوه فعال‌سازی آن
 2. نحوه ایجاد سناریو و تنظیم پارامترهای آن (تعریف زمان، انیمیشن و …)
 3. آشنایی با منوهای اصلی و فرعی نرم‌افزار و کاربردهای آن
 4. معرفی اشیاء مختلف درون یک سناریو و نحوه اضافه نمودن آن‌ها به سناریو (ماهواره، حامل فضایی، هواپیما، ایستگاه زمینی، سیارات منظومه شمسی، منطقه هدف و تنظیمات GIS)
 5. تعریف الحاقات مورد نیاز برای اشیاء مختلف سناریو (حسگر، آنتن، فرستنده و گیرنده مخابراتی و …)
 6. تنظیم وضعیت ماهواره و نوع پایداری آن
 7. تهیه گزارش TLE و تحلیل طول عمر ماهواره
 8. معرفی محیط سه بعدی و دو بعدی نرم‌افزار و تنظیمات آن
 9. تحلیل مدارهای LEO، MEO، HEO و GEO
 10. تهیه گزارش‌های متنوع از سناریو مانند موقعیت و وضعیت ماهواره
 11. تخمین توان تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی
 12. استفاده از مدل دلخواه ماهواره درون سناریو
 13. تحلیل اثرات آب و هوا و همچنین محیط  فضایی بر سناریو
 1.  تخمین مسافت و تعریف دستگاه مختصات، صفحه مرجع و انواع بردارها در سناریو
 2. بررسی دسترسی اشیاء سناریو به یکدیگر و سطوح پوشش‌دهی
 3. تعریف المان‌های پوشش‌دهی، کیفیت پوشش‌دهی و …
 4. کاربرد ماژول Astrogator در طراحی و تحلیل مأموریت‌های فضایی
 5. طراحی مانورهای انتقال، الحاق، تصحیح مدار، مسیرهای بین سیاره‌ای و تحلیل آن
 6. تعریف زنجیره، منظومه و کاربرد آن نظیر GPS، Iridium و …
 7. کاربرد AdvCAT در مأموریت‌های فضایی
 8. نحوه اتصال STK به سایر نرم‌افزارها مانند (COM-API Plugin, MexConnect) MATLAB
 9. کاربرد HTML در ارائه سناریو
 1. مقدمه
 2. تاریخچه صنایع فضایی
 3. تقسیم‌بندی ماشین های فضایی
 4. مجموعه فضایی و ساختار آن
 5. محیط عملکردی فضایی
 6. ماهواره‌های سنجش از دور
 7. ماهواره‌های ناوبری
 8. ماهواره مخابراتی
 9. حامل‌های فضایی
 10. ایستگاه‌های زمینی
 1. تاریخچه مروری بر شکل‌گیری فعالیت‌های فضایی و تئوری‌های مربوطه
 2. تقسیم‌بندی سامانه‌های فضایی و آشنایی با مجموعه فضایی
 3. محیط عملکردی سامانه‌های فضایی و اثرات آن بر سامانه‌ها
 4. اصول مهندسی سیستم در سامانه‌های فضایی
 5. استخراج مشخصات عملکردی و فنی سامانه‌های فضایی بر اساس مدل‌های آماری
 6. مخابرات و تبادل اطلاعات در سامانه‌های فضایی
 7. مباحث منتخب در دینامیک مدارهای فضایی
 8. زیرسیستم کنترل وضعیت و پایداری سامانه‌های فضایی
 9. زیرسیستم تنظیم حرارت در سامانه‌های فضایی
 10. زیرسیستم تامین انرژی سامانه‌های فضایی
 11. سازه و چیدمان سامانه‌های فضایی
 1. مقدمه
 2. معرفی ایستگاه‌های زمینی سامانه‌های فضایی و اجزاء آن‌ها
 3. مجموعه زمینی سیستم سنجش از دور
 4. مجموعه زمینی هدایت
 5. مجموعه زمینی دریافت و پردازش داده‌های تصویری
 6. مرکز کنترل زمینی
 7. متدولوژی کنترل و هدایت ماهواره در حین پرواز
 8. شمای بیرونی مجموعه زمینی هدایت
 9. الگوریتم ایجاد مرکز هدایت پرواز ماهواره
 10. معرفی شبیه‌ساز مجازی ایستگاه کنترل زمینی
 11. کار عملی
 1. تعاریف اولیه و واژگان فنی
 2. سیستم‌های مختصات در فضا
 3. دینامیک جسم صلب
 4. گشتاورهای اغتشاشی در فضا
 5. انواع روش‌های کنترل وضعیت
 6. عملگرها
 7. حسگرها
 8. کنترل وضعیت و پایداری
 9. روند طراحی سیستم تعیین و کنترل وضعیت
 10. معرفی شبیه‌ساز سخت افزار در حلقه دینامیک پرواز و کنترل وضعیت سامانه‌های فضایی
 11. کار با سخت‌افزار در حلقه
 1. معرفی و نیازسنجی
 2. محیط حرارتی فضاپیما
 3. بارهای حرارتی در فضا
 4. محدوده‌های دمایی
 5. روش‌های کنترل دما (فعال/غیرفعال)
 6. زیرسیستم کنترل دما و اجزای آن
 7. طراحی زیرسیستم کنترل دما
 8. مدل‌سازی بارهای حرارتی
 9. تحلیل حرارتی سامانه فضایی
 10. تعیین/تغییر المان‌های کنترل حرارت غیرفعال
 11. استفاده از کنترل حرارت فعال
 12. نرم‌افزار مدل‌ساز حرارتی ماهواره
 1. معرفی اجزا زیرمجموعه تأمین انرژی (انواع، وظایف، کاربرد)
 2. ارائه روش طراحی زیرمجموعه تأمین انرژی ماهواره‌ها
 3. طراحی زیرمجموعه تأمین انرژی یک ماهواره نمونه
 1. معماری مخابرات
 2. نرخ داده‌ها
 3. طراحي لينک
 4. برآورد محموله مخابراتي
 5. جمع بندی
 6. معرفی ایستگاه زمینی نصیر-1
 7. کار عملی در ایستگاه
 1. مقدمه
 2. قوانین عمومی جاذبه نیوتن
 3. مسأله دوجسم
 4. استخراج معادلات حرکت
 5. انواع مدارهای فضایی
 6. پارامترهای فضایی
 7. استخراج پارامترهای مداری
 8. تقسیم‌بندی مدارها
 9. اغتشاشات مداری
 10. مدارهای خاص فضایی
 11. سایر مباحث دینامیک مداری
 12. معرفی نرم‌افزار STK
 13. کار عملی با نرم‌افزار
 1. مقدمه
 2. معرفی انواع دسته‌بندی تست‌ها
  2.1 تست‌های توسعه
  2.2 تست‌های صلاحیت
  2.3 تست‌های پذیرش
  2.4 تست‌های پروازی
  2.5 تست‌های قبل از پرتاب
  2.6 تست‌های مداری
  2.7 تست‌های پس از فرود
 3. سطوح تست‌های صلاحیت
  3.1 تست صلاحیت در سطح تجهیزات
  3.2 تست صلاحیت در سطح زیرسیستم
  3.3 تست صلاحیت در سطح اجزاء
  3.4 تست صلاحیت در سطح سیستم
 4. انوع تست‌های صلاحیت در سطح تجهیزات
  4.1 قطعات تحت تست
  4.2 روند اجرای تست‌ها
  4.3 انواع تست‌ها
 1. مقدمه
 2. تقسیم‌بندی محیط عملکردی فضاپیماها
 3. محیط عملکردی قبل از عملیاتی شدن
 4. محیط و اثرات آن در طول پرتاب
 5. محیط بعد از عملیاتی شدن فضاپیما
 6. محیط فضا (بادهای خورشیدی، زباله‌های فضایی، تشعشات کیهانی)
 7. اتمسفر زمین و تأثیرات آن بر روی طراحی و ساخت فضاپیما
 8. جاذبه زمین
 9. میدان مغناطیسی
 10. سیارات منظومه شمسی
2019-03-02T21:00:20+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts