نرم افزارهای تحلیل سیستمی سامانه های فضایی

//نرم افزارهای تحلیل سیستمی سامانه های فضایی

در فرآیند طراحی سامانه های فضایی استفاده از تحلیل های سیستمی امری اجتناب ناپذیر است. مهندسی سیستم برای طراحان این امکان را فراهم می کند تا با وسعت دید بیشتری همه جوانب را زیر نظر گرفته و بر آنها اشراف داشته باشند. در فرآیند مهندسی سیستم ارتباط بین کارگروه ها، موضوعات و زیرسیستم های مختلف به طریقی مناسب و در قالب نرم-افزاری برقرار می شود. با توجه به طراحی و ساخت سامانه های فضایی مختلف در کشور نیاز به انجام تحلیل های سیستمی هرچه بیشتر احساس می شود. از این رو آزمایشگاه تحقیقات فضایی اقدام به طراحی و تولید تعدادی نرم افزار طراحی و تحلیل سیستمی در فالب موضوعات مختلف نموده است. این نرم افزارها عبارتند از نرم افزار طراحی مفهومی حامل فضایی(LVCD) ، نرم افزار بارگذاری و طراحی سازه حامل های فضایی، نرم افزار طراحی سیستمی ماهواره های کوچک، نرم افزار ارزیابی و سطح بندی ماهواره های سنجش از دور SSET ، نرم افزار تحلیل مدار ماهواره های LEO و GEO، و نرم افزار آنالیز سایت پرتاب ماهوارها. کلیه مراحل طراحی و تولید این نرم افزاها در آزمایشگاه تحقیقات فضایی انجام شده و ساختار این نرم افزارها بگونه ای است که توانایی لینک شدن به سایر کدها و نرم افزارها در آنها وجود دارد.

نرم افزارهای طراحی و تحلیل سیستمی عمدتا شامل بخش های پایگاه داده های آماری، بدنه طراح/تحلیلگر، و شبیه سازی است.

 • امکان برقراری لینک آسان با سایر کدها و نرم افزارهای پایه

 • سادگی استفاده برای کاربران

 • مناسب برای طراحان و تحلیلگران سامانه ها 

 • ايجاد بستر مناسب تحقيقات و آموزش براي دانشجويان و متخصصان 

 • قابليت به روز کردن و توسعه

 •  شبیه سازی پروازی

مشخصات نرم افزارهای تحلیل سیستمی سامانه های فضایی

نرم افزار

کاربرد

نرم افزار طراحی مفهومی حامل فضایی(LVCD)

کاربرد

طراحی مفهومی

زبان پایه محاسباتی فرترن
پارامترهای محاسباتی – سرعت مورد نیاز مداری
– محاسبه توزيع جرمي بهینه
– برنامه زاويه پيچ حامل
– نوع و تعداد موتور مراحل
-جرم سوخت و اكسيدايزر
-تراست به وزن مراحل
– ابعد هندسی حامل
-زاويه پيچ انتهاي مراحل
سیستم عامل Win xp,vista,7

نرم افزار بارگذاری و طراحی سازه حامل های فضایی

کاربرد طراحی سازه حامل فضایی
زبان پایه محاسباتی فرترن
پارامترهای محاسباتی – پروفیل بارهای برشی
-پروفیل بارهای خمشی
-پروفیل بارهای فشاری
– مشخصات مکانیکی اجزاء سازه ای حامل فضایی
– جرم اجزاء سازه ای

Join our Expert Students Creating Technology Now

Become Part of Our Lab to Further Your Career.

  2018-09-01T19:28:09+00:00

  Contact Info

  Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

  Phone: +98 21 77334133

  Fax: +98 21 73064234

  Web: Spacerl

  Recent Posts