ماهواره مکعبی نصیر

/ماهواره مکعبی نصیر

مروری بر کلیات پروژه

ماهواره مکعبی نصیر-1 به همت دانشجویان دانشگاه صنعتی‌خواجه‌نصیرالدین‌طوسی تهران، و به منظور انجام مسابقه دانشجویی مکعب ایرانی به متولی سازمان فضایی ایران شروع و هم‌اکنون در حال آغاز فعالیت خود در فاز ساخت مدل مهندسی است. در این پروژه دانشجویان دانشکده‌های هوافضا، برق و کامپیوتر به سرپرستی دکتر حامدعلیصادقی و همکاری و مشاوره دکتر مهران میرشمس از دانشکده هوافضا(آزمایشگاه تحقیقات فضایی)، دکتر هادی علی‌اکبریان و دکتر علیرضا فریدونیان از دانشکده برق و دکتر مسعود ده‌یادگاری از دانشکده کامپیوتر در حال انجام فعالیت‌های خود است.
ماهواره مکعبی نصیر-1 با توجه به الزامات فنی سازمان فضایی ایران با ماموریت‌های پویش ترافیک هوایی(ADS-B) و ارتباط لینک بین‌ماهواره‌ای(ISL) تحت الزامات گامالینک آغاز و در ادامه ماموریت پویش ترافیک دریایی و آزمون مکانیزم خروج از مدار به‌عنوان ماموریت‌های دیگر ماهواره مکعبی نصیر-1 توسط تیم پروژه انتخاب و تایید شد. در این راستا و با توجه به انجام ماموریت در محدوده هوایی و دریایی ایران، جهت پوشش ماموریت‌ها طراحی‌های مداری و زیرسیستمی به منظور پاسخ‌دهی به ماموریت‌ها و الزامات مدنظر قرارگرفته؛ در فازهای طراحی مفهومی، طراحی اولیه و طراحی تفصیلی انجام شد و نتایج آن به انجام ماموریت در مدار فضایی 600 کیلومتری از سطح زمین، شیب‌مداری 78.8 درجه و استفاده از سازه 3U با توجه به الزامات فنی استاندارد CDS دانشگاه Cal Poly صورت گرفت. در این‌راستا پلتفرم مورد استفاده در ماهواره همانند سایر کلاس‌های ماهواره‌ شامل زیرسیستم‌های زیر است:
1- زیرسیستم مخابرات و تعیین موقعیت(GPS)
2- زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت سه محوره
3- زیرسیستم مدیریت داده و فرمان
4- زیرسیستم تامین توان انرژی
5- زیرسیستم سازه و مکانیزم
6- زیرسیستم کنترل حرارت غیرفعال
در این‌راستا در فاز ساخت مدل مهندسی مدل مهندسی سازه، بردهای الکتریکی تمامی زیرسیستم‌ها و تمامی آنتن‌های زیرسیستم مخابرات و محموله‌های ماهواره به غیر از تعیین موقعیت(GPS)، توسط تیم‌ها طراحی شده، و در این فاز در حال ساخت و انجام آزمون‌های کارکردی خود قرار خواهد گرفت. نرم‌افزار‌های روی برد زیرسیستم‌ها نیز استخراج و در برخی موارد بر روی بردهای ساخته شده تا اکنون پیاده‌سازی شده است. در کنار طراحی‌های انجام شده نرم‌افزار مرکز کنترل ماموریت ماهواره مکعبی نصیر-1 به نام مانداس(MANDAS) تهیه و در فاز طراحی تفصیلی برخی از امکانات آن مورد آزمون قرار گرفته است.

تیم

اعضای تیم نصیر متشکل از چهار هیئت علمی از دانشکده های هوافضا، برق و مخابرات و کامپیوتر در راس کار و بیست و شش نفر از دانشجویان با استعداد این دانشکده های در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

مأموریت

تاسواره نصیر شامل چهار مأموریت عمده در کنار یک هدف حیاتی است که آن آموزش دانشجویان است:
اول ADS-B است که برای کنترل ترافیک هواپیما استفاده می شود.
دومین مورد AIS است که برای ردیابی کشتی ها برای استفاده از بسیاری از برنامه ها استفاده می شود.
سومین ISl یا لینک بین ماهواره‌ای است که در این ماموریت آزمایش شده است اما برای مأموریت های آینده که در آن کیوب ست ها به صورت هماهنگ و در یک مجموعه پرتاب می‌شوند استفاده می شود.
و آخرین، اما نه کمترین، یک بادبان است که در انتهای زندگی خود برای خروج از مدار استفاده می شود.

مشخصات سیستم و زیرسیستم‌ها

در کنار بردهای ماموریت های اصلی که بایستی خریداری گردند زیرسیستم‌هایی هم بودند که توسط خود اعضای تیم طراحی و توسعه داده شدند.

دستاوردها

این پروژه دارای دستاوردهای زیادی است مانند زیرسیستم‌هایی که توسعه یافته‌اند، زیرساخت هایی که برای آزمایش و غیره به دست آمد اما سه تا از غیرمنتظره ترین از آنها، مدل مهندسی بادبان خروج از مدار، نرم افزار نوآورانه ایستگاه زمینی و آنتن های مختلف و پیشرفته است.

2019-01-14T08:17:39+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts