شرکت در کنفرانس RAST 2019

//شرکت در کنفرانس RAST 2019

نهمین کنفرانس بین‌المللی Rast 2019 از تاریخ 21 الی 24 خرداد 1398 در کشور ترکیه شهر استانبول برگزار شد. آقای پارسا عباس رضایی مقاله‌ی خود را تحت عنوان «طراحی مفهومی ماهواره‌های مخابراتی ژئو تمام الکتریک بر اساس مدل آماری» در روز 23 خرداد ماه در این کنفرانس ارائه دادند.

2019-07-13T09:58:54+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts