دوره تمرینی آموزش دانش‌آموزان در آزمایشگاه فضایی مدارس

//دوره تمرینی آموزش دانش‌آموزان در آزمایشگاه فضایی مدارس

دوره تمرینی آموزش دانش‌آموزان در آزمایشگاه فضایی مدارس، پژوهشسرای امیرکبیر منطقه ۳ تهران، تحت نظارت کارشناس آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2018-12-23T12:53:15+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts