دوره‌های آموزش عمومی

//دوره‌های آموزش عمومی

دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال 1395

1 ابتدایی آئین روشن 16 آذرماه 1395 33 نفر تصویر
2 ابتدائی آئین روشن 20 آذرماه 1395 30 نفر تصویر
3 دبستان مصباح علم 30 آذرماه 1395 26 نفر تصویر
4 دبستان مصباح علم 1 دی‌ماه 1395 26 نفر تصویر
5 دبستان عبدصالح 6 دی‌ماه 1395 20 نفر تصویر
6 ابتدایی آئین روشن 11 دی‌ماه 1395 34 نفر تصویر
7 دبستان عبدصالح 13 دی‌ماه 1395 27 نفر تصویر
8 دبیرستان حضرت زینب (س) 20 دی‌ماه 1395 35 نفر تصویر
9 دبیرستان حضرت زینب (س) 22 دی‌ماه 1395 31 نفر تصویر
10 دبیرستان حضرت زینب (س) 25 دی‌ماه 1395 36 نفر تصویر
11 دبیرستان حضرت زینب (س) 27 دی‌ماه 1395 31 نفر تصویر
12 کادر دبستان شهید دکتر بهشتی 30 دی‌ماه 1395 18 نفر تصویر
13 دبیرستان امام جعفرصادق (ع) 5 بهمن‌ماه 1395 28 نفر تصویر
14 دبیرستان امام جعفرصادق (ع) 6 بهمن‌ماه 1395 29 نفر تصویر
15 دبستان غیردولتی فرهنگ 9 بهمن‌ماه 1395 23 نفر تصویر
16 دبستان غیردولتی فرهنگ 12 بهمن‌ماه 1395 23 نفر تصویر
17 دبستان غیردولتی فرهنگ 13 بهمن‌ماه 1395 23 نفر تصویر
18 دبستان شهید بهشتی 16 بهمن‌ماه 1395 32 نفر تصویر
19 دبستان دانشجو 23 بهمن‌ماه 1395 21 نفر تصویر
20 دبستان غیردولتی فرهنگ 7 اسفندماه 1395 23 نفر تصویر
21 دبستان غیردولتی فرهنگ 10 اسفندماه 1395 23 نفر تصویر
22 دبستان غیردولتی فرهنگ 11 اسفندماه 1395 23 نفر تصویر
23 دبیرستان صالحین 22 اسفندماه 1395 24 نفر تصویر
24 دبیرستان صالحین 22 اسفندماه 1395 29 نفر تصویر

دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال 1394

1 دبستان راهبرد دانش 1 آذرماه 1394 20 نفر
2 دبستان راهبرد دانش 3 آذرماه 1394 20 نفر تصویر
3 دبستان غیرانتفاعی ولیعصر 8 آذرماه 1394 20 نفر تصویر
4 مجتمع آموزشی ثامن‌الائمه 9 آذرماه 1394 20 نفر تصویر
5 دبیرستان نمونه دولتی رازی 22 آذرماه 1394 25 نفر تصویر
6 مجتمع آموزشی دخترانه توسعه 23 آذرماه 1394 20 نفر تصویر
7 دبیرستان امام صادق (ع) 24 آذرماه 1394 22 نفر تصویر
8 دبیرستان نمونه دولتی رازی 25 آذرماه 1394 30 نفر تصویر
9 دبیرستان امام صادق (ع) 28 آذرماه 1394 28 نفر تصویر
10 مجتمع آموزشی حضرت امیر (ع) 6 دی‌ماه 1394 22 نفر
11 دبستان دخترانه یزدان مهر 23 دی‌ماه 1394 23 نفر تصویر
12 دبیرستان آئین روشن 6 بهمن‌ماه 1394 28 نفر تصویر
13 مجتمع آموزشی حضرت امیر(ع) 13 بهمن‌ماه 1394 18 نفر
14 دبیرستان امام صادق (ع) 17 بهمن‌ماه 1394 22 نفر تصویر
15 دبیرستان فتح شاهد 18 بهمن‌ماه 1394 22 نفر تصویر
16 دبیرستان دکتر محمود افشار 20 بهمن‌ماه 1394 30 نفر
17 دبیرستان فتح شاهد 25 بهمن‌ماه 1394 17 نفر
18 دبیرستان امام صادق (ع) 27 بهمن‌ماه 1394 25 نفر تصویر
19 پژوهشسرای دانش‌آموزی صدرا 28 بهمن‌ماه 1394 30 نفر تصویر
20 مجتمع آموزشی حضرت امیر 28 بهمن‌ماه 1394 30 نفر تصویر
21 پژوهشسرای دانش‌آموزی صدرا 2 اسفندماه 1394 33 نفر

دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال 1393

1 دبیرستان مهرآسا 6 اردیبهشت‌‌ماه 1393 20 نفر تصویر
2 دبستان پسرانه دولتی شرف 2 آذرماه 1393 20 نفر تصویر
3 دبیرستان حضرت زینب (س) 12 آذرماه 1393 29 نفر تصویر
4 دبیرستان حضرت زینب (س) 16 آذرماه 1393 24 نفر تصویر
5 دبستان پسرانه غیردولتی پیروز 26 آذرماه 1393 29 نفر تصویر
6 دبستان پسرانه دولتی شرف 6 دی‌ماه 1393 23 نفر
7 دبستان پسرانه دولتی شرف 7 دی‌ماه 1393 22 نفر تصویر
8 هنرستان کاردانش شهید اندرزگو 24 دی‌ماه 1393 14 نفر
9 دبیرستان غیردولتی نوآور 28 دی‌ماه 1393 30 نفر
10 دبستان غیردولتی مصباح علم 5 بهمن‌ماه 1393 15 نفر
11 دبیرستان مشکات شاهد 11 بهمن‌ماه 1393 32 نفر تصویر
12 دبیرستان کمال 13 بهمن‌ماه 1393 29 نفر تصویر
13 دبیرستان کمال 19 بهمن‌ماه 1393 26 نفر
14 دبیرستان سرای دانش 3 اسفندماه 1393 23 نفر تصویر

دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال 1392

1 مدرسه گل مریم 5 آبان‌ماه 1392 37 نفر تصویر
2 دبستان دکتر حسابی 3 آذرماه 1392 13 نفر تصویر
3 دبیرستان ایثار شاهد 9 آذرماه 1392 20 نفر تصویر
4 دبستان دخترانه عدل 10 آذرماه 1392 30 نفر تصویر
5 مدرسه حضرت زینب (س) 11 آذرماه 1392 28 نفر تصویر
6 دبیرستان طوبی 12 آذرماه 1392 12 نفر تصویر
7 دبستان شفاعت 13 آذرماه 1392 22 نفر تصویر
8 راهنمایی علامه حلی 16 آذرماه 1392 28 نفر تصویر
9 دبستان عمل 17 آذرماه 1392 37 نفر تصویر
10 دبیرستان علوم نو 18 آذرماه 1392 18 نفر
11 دبستان شفاعت 20 آذرماه 1392 26 نفر تصویر
12 دبیرستان دخترانه آئین روشن 21 آذرماه 1392 27 نفر تصویر
13 راهنمایی حضرت زینب (س) 24 آذرماه 1392 30 نفر تصویر
14 دبیرستان حضرت زینب (س) 25 آذرماه 1392 25 نفر تصویر
15 دبیرستان دکتر افشار 26 آذرماه 1392 45 نفر تصویر
16 دبیرستان ایثار شاهد 27 آذرماه 1392 14 نفر تصویر
17 دبستان شفاعت 1 دی‌ماه 1397 30 نفر تصویر
18 دبیرستان فرهنگ آموزش 28 دی‌ماه 1392 17 نفر تصویر
19 دبیرستان دخترانه سجادیه 30 دی‌ماه 1392 38 نفر تصویر
20 دبیرستان حضرت زینب (س) 7 بهمن‌ماه 1392 20 نفر تصویر
21 دبیرستان دخترانه آئین روشن 12 بهمن‌ماه 1392 23 نفر تصویر
22 دبستان معاد 12 اسفندماه 1392 26 نفر تصویر
23 دبستان شفاعت 13 اسفندماه 1392 31 نفر تصویر

دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال 1391

1 مدرسه راهنمایی ایران 16 فروردین‌ماه 1391 30 نفر تصویر
2 دبستان هدایت 15 فروردین‌ماه 1391 22 نفر تصویر
3 دبستان هدایت 16 بهمن‌ماه 1391 28 نفر تصویر
4 دبستان هدایت 6 اسفندماه 1391 26 نفر تصویر
5 دبستان هدایت 7 اسفندماه 1391 25 نفر تصویر
6 دبستان هدایت 14 اسفندماه 1391 17 نفر تصویر
7 دبیرستان ایثار شاهد 22 اسفندماه 1391 22 نفر تصویر

دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال 1390

1 مدرسه راهنمایی حضرت زینب(س) 9 بهمن‌ماه 1390 25 نفر
2 مدرسه راهنمایی حضرت زینب (س) 11 بهمن‌ماه 1390 27 نفر
3 دبیرستان ایثار 12 بهمن‌ماه 1390 27 نفر
4 مدرسه راهنمایی حضرت زینب (س) 18 بهمن‌ماه 1390 30 نفر
5 مدرسه راهنمایی حضرت زینب (س) 23 بهمن‌ماه 1390 28 نفر
6 مدرسه راهنمایی حضرت زینب (س) 1 اسفندماه 1390 30 نفر
7 مدرسه راهنمایی حضرت زینب (س) 6 اسفندماه 1390 28 نفر
8 دبیرستان طوبی 9 اسفندماه 1390 25 نفر
9 مدرسه راهنمایی ثامن‌الائمه 10 اسفندماه 1390 18 نفر
10 مدرسه راهنمایی حضرت زینب (س) 16 اسفندماه 1390 24 نفر
11 مدرسه راهنمایی طلوع 17 اسفندماه 1390 25 نفر
12 دبیرستان ایثار 20 اسفندماه 1390 30 نفر
13 دبیرستان شمیم 22 اسفندماه 1390 24 نفر
14 دبیرستان آئین 22 اسفندماه 1390 24 نفر
2019-02-25T09:51:33+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts