جلسه‌ دفاع از پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد/ نیکی سجاد

//جلسه‌ دفاع از پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد/ نیکی سجاد

عنوان: شبیه‌سازی و پیاده‌سازی مودهای کنترلی میکرو ماهواره‌ی نمونه

دانشجو: نیکی سجاد
استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس
استاد مشاور: مهندس شاهرخ جلیلیان
اساتید ممتحن: دکتر شبنم یزدانی(سازمان فضایی ایران)، دکتر مرتضی طایفی نصرآبادی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
تاریخ دفاع: 23 شهریورماه 1398

چکیده: در این پایان‌نامه، شبیه‌سازی، تحلیل و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه کنترل وضعیت ماهواره‌ِی کلاس وزنی میکرو توضیح داده‌شده است. شبیه‌سازی و پیاده‌سازی زیرمجموعه کنترل وضعیت در مراحل مختلف طراحی ماهواره و زیرمجموعه‌های آن انجام می‌گیرد. طبق استانداردهای موجود فضایی برای ارزیابی طراحی، شبیه‌سازی به‌صورت “مدل در حلقه”، “نرم‌افزار در حلقه “، “پردازشگر در حلقه” و “سخت‌افزار در حلقه”  از مراحل اصلی ارزیابی است.  این پایان‌نامه حاصل پژوهش علمی و عملی وسیع در طی دو سال بر روی میکرو ماهواره‌ی دانشجویی است که در قالب همکاری بین‌المللی بین دانشگاهی در دست انجام می‌باشد. در متن پیش رو ضمن توضیح چگونگی شبیه‌سازی در مراحل “مدل در حلقه” و “پردازشگر در حلقه”به مقایسه‌ی نتایج آن دو و صحت سنجی الگوریتم‌های تعیین و کنترل وضعیت ماهواره پرداخته خواهد شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از دقت قابل‌قبول شبیه‌سازی‌های صورت پذیرفته و تائید امکان به‌کارگیری نتایج طراحی در مراحل بعدی توسعه زیرمجموعه است.

2019-09-16T07:17:04+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts