تراسترهای گاز سرد

/تراسترهای گاز سرد

برای تغییر در وضعیت (یا موقعیت) ماهواره ها با توجه به مقدار تغییر و نوع آن می توان از عملگرهای متفاوتی استفاده کرد. این عملگرها با بکارگیری اصل عمل و عکس العمل (قانون دوم نیوتن) قادرند در فضا بدون تکیه بر هیچ سطح تکیه گاهی به ماهواره در جهت لازم نیرو وارد کنند. یکی از مهم ترین این عملگرها، تراسترها می باشند که در آن ها با خروج گاز از یک نازل ممنتوم لازم برای دوران (یا حرکت) ماهواره تامین می شود. تراسترها انواع مختلفی دارند که نمونه های گاز سرد، یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می باشند. با توجه به نیاز کشور در جهت دستیابی به تکنولوژی طراحی و ساخت این عملگرها، آزمایشگاه تحقیقات فضایی اقدام به طراحی و ساخت نمونه هایی از این عملگرها برای استفاده در ماهواره های کلاس میکرو تا کوچک کرده است که مشخصات یک مدل از آن ها در جدول زیر آمده است.

زیرسیستم پیشرانش در یک ماهواره از اجزای مختلفی تشکیل می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از: مخزن گاز سرد، رگولاتور، آکومولاتور و تراستر (که شامل: بدنه، سولونویید، نازل و…. است)

 • بکارگیری به عنوان عملگر کنترل وضعیت بر روی ماهواره ها • امکان تست الگوريتم هاي کنترلي مختلف با آن

 • امکان نصب و تست بر روی سامانه حق 100 و حجت 100

 • امکان ساخت کلاس های مختلف تراستر، در نمونه های بعدی

رانشگر گاز سرد

فشار کاري 15 bar
حداکثر فشار قابل تحمل 40 bar
تراست توليدي 1.1 N @ 15 bar
محدوده ولتاژ کاري 21 ± 5 VDC
دماي کاري -40˚C to +60˚C
مقاومت اهمي 1 Ω @ 21°C
پاسخ زماني < 10 msec
عمر > 10000
جرم 84 gr
طول بدنه 31.48 mm
قطر خارجي بدنه 22.50 mm

ملحقات رانشگر گاز سرد

مخزن کامپوزيتي

فشار کاري 30 MPa
حداکثر فشار قابل تحمل 50 MPa
حجم 9.0 L
جرم 4.8 kg

رگولاتور

مدل Single – Stage EXACT
فشار ورودي < 300 bar
فشار خروجي 1.5 / 4 / 10 / 20 bar
ظرفيت دبي CV = 0.15
جرم 1.10 kg

راه انداز (درايور)

Join our Expert Students Creating Technology Now

Become Part of Our Lab to Further Your Career.

  2018-09-01T19:24:15+00:00

  Contact Info

  Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

  Phone: +98 21 77334133

  Fax: +98 21 73064234

  Web: Spacerl

  Recent Posts