تبریک به خانم سعیده مشایخی و آقای سجاد یادگاری

//تبریک به خانم سعیده مشایخی و آقای سجاد یادگاری

جناب آقای سجاد یادگاری دهکردی و سرکار خانم سعیده مشایخی، پیوندتان را  تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، آرزوی خوشبختی و سعادت همیشگی تان را داریم.

آزمایشگاه تحقیقات فضایی

2019-04-10T10:54:30+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts