بازدید رئیس محترم سازمان فضایی ایران از آزمایشگاه

//بازدید رئیس محترم سازمان فضایی ایران از آزمایشگاه

بازدید رئیس محترم سازمان فضایی ایران، جناب آقای دکتر براری از آزمایشگاه تحقیقات فضایی به مناسبت هفته‌ی جهانی فضا

2019-10-08T08:19:51+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts