ایستگاه زمینی لئو

//ایستگاه زمینی لئو

ايستگاه هاي زميني اساسا جهت برقراري ارتباط با ماهواره ها و دریافت اطلاعات بارمحموله و ارسال فرامین طراحي مي شوند. همزمان با پيشرفت فناوريهاي مرتبط با بخش فضايي ، از طريق توسعه سيستمهاي زميني ماهواره اي که با صرف هزينه و زمان قابل قبولی قابل اجرا مي باشند، مي توان امور آموزشي و همچنين پژوهشي مرتبط با رشته هاي فضايي را در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي رشد و تکامل بخشيد. بدين ترتيب با استفاده از تجربيات به دست آمده از طريق برقراري ارتباط با ماهواره هاي موجود و فعال در فضا و تربيت نيروي کارآمد مرتبط، در زمان پرتاب ماهواره هاي میهن عریزمان عملا ريسک و هزينه هاي مربوط به بخش نيروي انساني کاهش يافته و سبب موفقيت و همچنين افزايش کارآيي پروژه هاي فضايي خواهد شد. در اين راستا آزمايشگاه تحقيقات فضايي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اقدام به طراحي و راه اندازی اولين ايستگاه زميني ماهواره های دانشجويي با نام جلیل 100 در کشور نموده است.

ایستگاه زمینی جلیل 100 از اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری مختلف شامل آنتن های جهت دار، آنتن همه جهته، رادیو، مبدل کاهنده فرکانس، تقويت کننده هاي کم نويز، واسط راديو و رايانه، روتور، کنترلر روتور، و برنامه کاربر است. آنتن های جهت دار ایستگاه جلیل 100 که از نوع یاگی متقاطع هستند با پوشش باندهای VHF و UHF کار دریافت سیگنال را انجام می دهند. از آنتن همه جهته ، براي برقراري ارتباط با ماهواره های با موقعيت ناشناخته و يا موقعيت مکاني غير دقيق در باند UHF استفاده می شود. رادیوها هم جهت تولید و دریافت و تبدیل سیگنال های ارتباطی در فرآیند ردگیری و ارتباط با ماهواره کاربرد دارد.
براي دريافت سیگنال از ماهواره هايي که در باند S سيگنال ارسال مي کنند ، از مبدل کاهنده فرکانسي اين باند استفاده شده است. جهت دريافت سيگنالهاي ضعيف و آغشته به نويز از ماهواره ، از تقويت کننده هاي کم نويز که در ارتباط با راديو مي باشد، استفاده شده است.
در حالت عمومی استفاده از راديو به عملکرد دستي محدود می شود ، که در اینجا برای افزایش کیفیت و امکان اجرای سناریوهای کاری با استفاده از نرم افزار کاربر یک واسط میان راديو و رايانه تعبیه شده تا بتوان رادیو را از طريق رایانه کنترل کنيم. برای نشانه روی آنتن ها و تنظیم زوایای آزیموت و الویشن آنها با توجه به موقعیت ماهواره در هر لحظه از زمان از یک روتور و کنترلر برای آنتن ها استفاده شده است. و نهایتا از برنامه کاربر جهت دریافت اطلاعات تله متری، کنترل آنتن ها، و نمایش رد زمینی ماهواره استفاده می شود.

 • ردگیری ماهواره های دانشجویی

 • تعیین زمان رسیدن ماهواره به دید ایستگاه و زمان عبوری

 • دریافت سیگنال های بیکن باس ماهواره های عبوری

 • نمایش رد زمینی ماهواره در حال عبور بر فراز ایستگاه

 • جستجو و نشانه روی خودکار آنتن ها به سمت ماهواره در حال عبور بر فراز ایستگاه

 • تربیت نیروهای کارآمد و متخصص برای فعالیت در ایستگاه های زمینی کنترل و هدایت ماهواره های بومی

نام اختصاري ايستگاه زميني جلیل 100

مشخصات جغرافیایی

موقعیت ایران، تهران، آزمایشگاه تحقیقات فضایی
ارتفاع 1503 m
عرض جغرافيايي 35˚ 45′ 0.9″ N
طول جغرافيايي 51˚ 33′ 53.64″ E

مشخصات سخت افزاری

نوع دکل 3 قطعه دکل مهاري – 3 متري
فرکانسهاي کاري VHF-Band : 144-146 MHz
UHF-Band : 435-438 MHz
S-Band : 2400-24048 MHz
آنتن-1 نوع Yagi
باند کاری VHF
گین 10.2dBdc
پهنای بیم 52˚ circular
آنتن-2 نوع Yagi
باند کاری UHF
گین 14.15dBdc
پهنای بیم 30˚ circular
آنتن-3 نوع Omni directional
باند کاری UHF
گین 0 dBd
پهنای بیم 80˚ E-plane
آنتن-4 نوع
باند کاری S-band
گین 12.86dBd
پهنای بیم 36˚ circular
روتور آنتن ها نوع G5500
بازه چرخش آزیموت 360˚
بازه چرخش الویشن 180˚
کنترلر روتور G5500
رابط کنترلر روتور با رايانه GS232B
راديو(2عدد) VHF-UHF all Band radio
پيش تقويت کننده -1 باند کاری VHF
نوع AG-35
پيش تقويت کننده -2 باند کاری UHF
نوع MSP432VDG-160
مبدل کاهنده فرکانس S-band : 2400-144Rx
رابط راديو با رايانه CT-17
منبع تغذيه -1 OUTPUT :DC12V , 29A
منبع تغذيه -2 OUTPUT : DC12V, 0.5A
نرم افزار نرم افزار بومي جهت : – کنترل آنتن – کنترل راديو – نمايش و مونيتورينگ

Join our Expert Students Creating Technology Now

Become Part of Our Lab to Further Your Career.

  2018-09-01T19:22:11+00:00

  Contact Info

  Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

  Phone: +98 21 77334133

  Fax: +98 21 73064234

  Web: Spacerl

  Recent Posts