محصولات

/محصولات

آموزش بلند مدت

2019-10-21T07:13:45+00:00

دروس مقطع کارشناسی: - مکانیک مدارهای فضایی - طراحی مهندسی سامانه‌های فضایی - هنرکده طراحی مهندسی سامانه‌های فضایی دروس مقطع تحصیلات تکمیلی: - طراحی سیستمی حامل‌های فضایی - طراحی سیستمی فضاپیما - محیط عملکردی فضاپیما مکانیک مدارهای فضایی - Introduction -دریافت - Dynamic of Point Masses -دریافت - Newton's Law of Gravitation -دریافت - The N-Body Problems -دریافت - The Two-Body Problem -دریافت - Angular Momentum and The Orbit Formulas -دریافت - The Energy Law -دریافت - Circular Orbits -دریافت - Elliptical Orbits -دریافت - Parabolic Trajectories -دریافت - Hyperbolic Trajectories -دریافت - Orbital [...]

آموزش بلند مدت 2019-10-21T07:13:45+00:00

آموزش کوتاه مدت

2019-03-02T21:00:20+00:00

در خدمت شما هستیم در آزمایشگاه تحقیقات فضایی، ما معتقدیم که همکاری کلید آموزش موفقیت‌آمیز است. هدف ما این است اطمینان حاصل شود که کارآمدترین آموزش‌ها و روش‌های عملی ایجاد و اجرا می‌شود، تا شما بتوانید بهترین راه‌حل ها را در پروژه خود ارائه دهید. مربیان متخصص ما آموزش‌های مربوطه را برای برآورده ساختن نیازهای پروژه و اهداف سازمان شما ارائه می‌کنند. آزمایشگاه تحقیقات فضایی  انواع قالب‌های آموزشی، از جمله آموزش الکترونیک، آموزش فنی در کلاس درس، آموزش در محل، و آموزش و مشاوره توسط متخصصان را ارائه می‌دهد. معرفی نرم‌افزار و قابلیت‌های آن، نصب نرم‌افزار بر [...]

آموزش کوتاه مدت 2019-03-02T21:00:20+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts