بخش مخابرات

//بخش مخابرات
بخش مخابرات 2019-01-27T11:00:41+00:00

Project Description

بخش مخابرات

زیرسیستم های مخابراتی از اجزاء اصلی و بسیار مهم در سامانه-های فضایی مي باشند. بخش مخابرات در آزمایشگاه تحقیقات فضایی با هدف انجام پروژه هاي تحقیقاتی و کاربردی در راستاي توسعه زیرسیستم های مخابراتی صنايع فضایي کشور و همچنین برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصی در زمينه سامانه هاي مخابراتي فضايي شکل گرفته است. محورهاي اصلي فعاليت این بخش را می توان در مواردی همچون طراحي، شبيه سازي، پياده سازي و ساخت سامانه ها و زيرسامانه هاي مخابراتي شامل لينک هاي ارتباطي زمين به فضا، سيستم هاي رديابي، مکان يابي و هدايت / ناوبري اشياء پرنده، محموله هاي مخابراتي و سنجش از دور، امنيت ارتباطات فضايي، و رمزکننده ها و فشرده سازها خلاصه کرد.
از جمله دستاورهایی که پژوهشگران این بخش با بکارگیری آخرین تکنیک ها در حوزه های مخابرات ميدان، مخابرات سيستم و الکترونیک به آن دست یافته-اند می توان به طراحي و ساخت شبيه ساز لينک مخابراتي TT&C ماهواره GEO، طراحي و ساخت ايستگاه زميني دريافت ماهواره هاي LEO به همراه توسعه نرم افزار بومي ايستگاه کنترل،و طرح سامانه رديابي راديويي اشياء هوافضايي اشاره کرد. با توجه به توانمندی های ایجاد شده در این بخش ، قابلیت طراحي و اجراي پروژه هاي کاربردي و تحقيقاتي در زمينه هاي مخابرات فضایی همچون تحلیل مأموریت های فضایی از نقطه نظر مخابراتی، ایجاد امکان دریافت وارسال اطلاعات باس و بارمحموله ماهواره ها در آزمایشگاه تحقیقات فضایی ایجاد شده است.

  اطلاعات بخش

دانشجویان دکتری
دستاوردها
کارمندان دائم
تعداد اتاق‌ها
آزمایش‌های سالانه

 ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8:00 – 17:00

+9821 73064123

 مکان بخش

اعضای بخش ما

نام
نامدانشجوی دکتری
توضیحات پروفایل
نام
ناممسئول بخش
توضیحات پروفایل
نام
نامدانشجوی ارشد
توضیحات پروفایل

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts