فعالیت‌های پایان یافته

//فعالیت‌های پایان یافته

عنوان فعالیت: فاز امکان‌سنجی پرتاب انسان به فضا

تاریخ شروع فعالیت: 1386/01/01

تاریخ پایان فعالیت: 1387/01/01

عنوان فعالیت: تحقیق و بررسی فاز امکان‌سنجی پرتاب انسان به فضا از خاک ج.ا. ایران

تاریخ شروع فعالیت: 1387/02/25

تاریخ پایان فعالیت:

عنوان فعالیت: ساخت نمونه آزمایشگاهی ترکر مغناطیسی در ماهواره‌ها

تاریخ شروع فعالیت: 1387/06/10

تاریخ پایان فعالیت: 1388/06/10

عنوان فعالیت: تحقیق و بررسی فاز اول برگزاری اولین دوره مسابقات ملی طراحی، ساخت و تست ماهواره‌های آماتوری در ایران

تاریخ شروع فعالیت: 1387/04/25

تاریخ پایان فعالیت: 1387/11/15

عنوان فعالیت: آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه‌ساز مجازی تست نرم‌افزارهای هدایت و کنترل ماهواره‌ها در ایستگاه‌های زمینی

تاریخ شروع فعالیت: 1388/03/05

تاریخ پایان فعالیت: 1389/03/30

عنوان فعالیت:طراحی، ساخت، تست، تحویل و راه‌اندازی شبیه‌ساز نوع دمبلی شکل سه درجه آزادی

تاریخ شروع فعالیت: 1389/07/11

تاریخ پایان فعالیت: 1390/07/11

عنوان فعالیت: طراحی، ساخت و تست نمونه مهندسی عملگر چرخ عکس‌العملی

تاریخ شروع فعالیت: 1389/12/09

تاریخ پایان فعالیت: 1390/08/09

عنوان فعالیت: امکان‌سنجی ساخت پلتفرم مشترک ماهواره

تاریخ شروع فعالیت: 1392/01/17

تاریخ پایان فعالیت: 1392/11/17

عنوان فعالیت: آزمایشگاه فضایی مدارس

تاریخ شروع فعالیت: 1392/02/22

تاریخ پایان فعالیت: 1392/08/22

عنوان فعالیت: پژوهش در زمینه ارتقاء نمونه محفظه خلاء و تجهیزات جانبی آزمایشگاه فضایی

تاریخ شروع فعالیت: 1392/05/02

تاریخ پایان فعالیت: 1392/07/02

عنوان فعالیت: بالانسر هوشمند شبیه‌ساز کنترل وضعیت فضاپیما

تاریخ شروع فعالیت: 1393/01/17

تاریخ پایان فعالیت: 1393/11/17

عنوان فعالیت: پژوهش، طراحی و توسعه پلتفرم ایران باس 70 و یکپارچه سازی و تحویل دهی محموله در مدار

تاریخ شروع فعالیت: 1394/12/03

تاریخ پایان فعالیت: 1397/01/02

2018-10-04T14:27:00+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts