شروع فرآیند آموزشی در اولین آزمایشگاه فضایی مدارس

//شروع فرآیند آموزشی در اولین آزمایشگاه فضایی مدارس

شروع فرآیند آموزشی در اولین آزمایشگاه فضایی مدارس در پژوهشسرای دانش‌آموزی امیرکبیر منطقه ۳ آموزش و پرورش استان تهران

2019-01-16T12:24:55+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts