آموزش بلند مدت

//آموزش بلند مدت

دروس مقطع کارشناسی:
مکانیک مدارهای فضایی
– طراحی مهندسی سامانه‌های فضایی
هنرکده طراحی مهندسی سامانه‌های فضایی

دروس مقطع تحصیلات تکمیلی:
– طراحی سیستمی حامل‌های فضایی
طراحی سیستمی فضاپیما
محیط عملکردی فضاپیما

مکانیک مدارهای فضایی

– Introduction –دریافت
– Dynamic of Point Masses –دریافت
– Newton’s Law of Gravitation –دریافت
– The N-Body Problems –دریافت
– The Two-Body Problem –دریافت
– Angular Momentum and The Orbit Formulas –دریافت
– The Energy Law –دریافت
– Circular Orbits –دریافت
– Elliptical Orbits –دریافت
– Parabolic Trajectories –دریافت

– Hyperbolic Trajectories –دریافت
– Orbital Position as a Function of Time –دریافت
– Parabolic/Hyperbolic –دریافت
– Geocentric Right Ascension Declination Frame –دریافت
– State Vector and Geocentric Equatorial Frame –دریافت
– Orbital Elements and The State Vector –دریافت
– Orbital Maneuvers –دریافت
– Non-Hohmann Transfers With a Common Apse Line –دریافت
– Apse Line Rotation –دریافت
– Plane Change Maneuvers –دریافت

هنرکده طراحی مهندسی سامانه‌های فضایی

–  مقدمه و اصول مهندسی سیستم در سامانه‌های هوافضایی –دریافت

طراحی سیستمی فضاپیما

– طراحی سیستمی فضاپیما –دریافت
– اصول مهندسی سیستم در سامانه‌های فضایی –دریافت
– طراحی آماری فضاپیما –دریافت
– تعیین و کنترل وضعیت –دریافت
– طراحی مدار فضایی –دریافت

– منابع-دریافت

محیط عملکردی فضاپیما

-Lecture 07 – دریافت
-Lecture 08 – دریافت
-References –دریافت
-Website List –دریافت
-Table of Content of Proposal –دریافت
-Report format –دریافت

– Lecture 01 – دریافت
– Lecture 02 –دریافت
– Lecture 03 – دریافت
– Lecture 04 – دریافت
– Lecture 05 – دریافت
– Lecture 06 – دریافت

2019-10-21T07:13:45+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts