ارائه مقاله توسط کارشناسان آزمایشگاه در چهارمین نشست تخصصی پژوهشگاه فضایی ایران

//ارائه مقاله توسط کارشناسان آزمایشگاه در چهارمین نشست تخصصی پژوهشگاه فضایی ایران

چهارمین نشست تخصصی پژوهشگاه فضایی ایران با هدف نشر و تبادل دانش حاصل از اجرای پروژه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای ارتباط محققان با یکدیگر در روزهای نهم و دهم دی ماه سال‌ جاری در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.
مقالات و سخنرانی‌های این نشست دو روزه در هشت محور اصلی ارائه شدند که عبارتند از:
– راهبردی و سیستمی
– سازه و کنترل حرارت
– پیشرانش
– تولید و ذخیره توان ماهواره
– مخابرات
– کنترل وضعیت
– کاربردهای فضایی 
و همکاری‌های دانشگاهی
مقاله‌های ارسال شده از طرف آزمایشگاه تحقیقات فضایی به چهارمین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی در پژوهشگاه فضایی، به شرح زیر می باشند:
عنوان مقاله: شبیه‌سازی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره کلاس میکرو
نویسندگان: نیکی سجاد، شاهرخ جلیلیان، مهران میرشمس

عنوان مقاله: تحلیل آماری قابلیت اطمینان ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ بر مبنای عمر عملکردی
نویسندگان: سارا میرشکاری، احسان ذبیحیان، مهران میرشمس، پیمان نیک‌پی

2019-01-08T10:49:19+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts