‌دفاع از پیشنهادیه‌ی رساله‌ی دکتری

//‌دفاع از پیشنهادیه‌ی رساله‌ی دکتری

دفاع از پیشنهادیه‌ی رساله‌ی دکتری آقای محسن خسروجردی

در تاریخ 28 بهمن‌ماه آقای محسن خسروجردی به راهنمایی آقای دکتر مهران میرشمس از پیشنهادیه‌ی رساله‌ی دکتری خود تحت عنوان «طراحی کنترل تحمل‌پذیری عیب فضاپیمای تضعیف شده و پیاده‌سازی آن بر روی شبیه‌ساز کنترل وضعیت» دفاع نمودند.

2018-07-13T05:55:57+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts